Morten Hjort

Morten Hjort

Phoenix Opleidingen

Thema: Lijf en Lichaam

Onderwerp: De ontmoeting als dragend veld

Titel workshop: De opstelling als verdieping… of als vlucht

Deze workshop gaat over de ontmoeting. Als systemisch werker ben je een spiegel of resonantieveld voor de cliënt, zodat hij of zij aan jou kan leren over principes zoals ordening, geven en nemen, in- en uitsluiten. Deze thema’s tonen zich onmiddellijk, doorgaans in de eerste vijf minuten van de ontmoeting. Een licht terugdeinzen bij de begroeting, een blik die waarschuwt ‘kom niet dichtbij’… of juist een enthousiaste maar net te verwachtingsvolle blik naar jou als ‘redder’. Het zijn symptomen die vertellen over hoe iemand ooit -in zijn systeem van herkomst- geleerd heeft over ordening en plek. Met andere woorden: de thema’s waar je cliënt in zijn leven tegenaan loopt, tonen zich onmiddellijk in het parallelproces tussen jou en hem of haar.

Ook als opsteller kun je niet ontsnappen aan deze onmiddellijke signalen. Je eigen thema’s lichten net zo op in het contact, als die van je cliënt. Misschien schrik je van de koelte die iemand meeneemt? Of raak je verstrikt in een spelletje ‘wie is hier het sterkste’? Wanneer je dan vlucht naar een opstelling, gebeurt er drie keer niks. Hoe kun je jullie beider signalen in de ontmoeting zo leren verstaan, dat ze een vruchtbare ingang worden voor een opstelling? Zodat er een verdiepende of helende beweging kan ontstaan?

Video interview over Morten’s workshop

Over Morten Hjort

Ik geef leiding aan Phoenix Opleidingen en ben opleider in een aantal vervolgopleidingen. Twee jaar geleden, bij de transitie van het leiderschap van Wibe Veenbaas naar mij, toonde ik een oude familiefoto van een feest ter ere van mijn grootouders. Als klein jongetje vond ik rust tussen die wirwar van ooms, tantes, neven en nichten. In dat grotere geheel kon ik een vrij kind zijn; ik wist me gedragen, gesteund en veilig. Hoe anders was dat thuis, in ons gezin…

Mijn eerste kennismaking met systemisch werken was in een workshop van Wibe over metaforen. Hij luisterde naar de verhalen van mensen en gaf ze een metafoor terug over de plek die ze vergeten waren. Hij deed daar systemisch werk zonder opstellingen, zou ik nu zeggen. Daarbij wist hij de essentie te raken van ieders gemis.

Ik heb in mijn leven steeds weer ontmoetingen gehad met betrouwbare leiders, zoals nu nog steeds met Wibe. Ik zocht reservevaders om rond te komen met het gemis van mijn vader. Ze liepen allen een tijdje met me op en gaven me bedding. Zo ben ik langzaamaan de verticale vader-zoon lijn weer gaan vertrouwen. Daar ben ik al die mannen super dankbaar voor.

Deze route van een tijd lang met iemand meelopen, dat vind ik in ons werk het mooiste. Daarbinnen is een opstelling een prachtig instrument, net zoals alle andere helende of groeibevorderende interventies. Maar dat ik eventjes één van die reserve vaders mag zijn, waar mensen kunnen leren over hechting en inordening… dat ontroert me.

Video interview: zijn eerste aanraking met systemisch werk

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Morten ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen