Martha de Graaff

Martha de Graaff

Graaffwerkzaamheden

Thema: Systemisch werk & de gezondheidszorg

Onderwerp: De brug tussen het systemisch werkveld en de psychiatrie (GGZ)

Titel lezing: De uitersten van de geest

Tijdens deze interactieve lezing krijg je een kijkje in keuken van de psychiatrie. Ik neem je deze dag mee in de wereld van de wanen, de hallucinaties en de chronische dissociatie.

Wat gebeurt er achter die gesloten deuren van het psychiatrisch ziekenhuis? Wat kan iemand allemaal ervaren tijdens een psychose? Hoe denken psychiaters? Waarom worden er zoveel pillen, spuiten en diagnoses gegeven?

Zonder specifieke opleiding is het voor systemische opstellers bijna onmogelijk om te zien hoe het er live aan toe gaat in de geestelijke gezondheidszorg. Wanneer iemand zo verward is dat hij moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, is het belangrijk om de privacy te beschermen en geen toeschouwers toe te laten.

Het kan zijn dat in (het systeem van) jouw cliënt psychiatrie, verwarring of een spirituele crisis voorkomt en dat de cliënt (of iemand in zijn systeem) een of meerdere keren is opgenomen. Dan is het zeer waardevol als je weet wat dat betekent, wat de impact daarvan is op je cliënt en zijn systeem en wat de behandelwijze is van de reguliere artsen.

We gaan kijken aan de andere kant van de schutting, omdat onze cliënten en/of hun systeem daar soms ook komen. Wie weet ben je er zelf ook weleens geweest. Er is veel naars en moois achter de gesloten deuren. Er is ook een schat aan waardevolle kennis en ervaring en die deel ik graag met je.

Ik hoop dat onze buren ooit onze collega’s worden en dat de scheiding tussen regulier en alternatief vervaagt. Daarom is het belangrijk om te weten wie de ander is.

Over Martha de Graaff

Martha de Graaff (40) werkt sinds haar 19e in de geestelijke gezondheidszorg. Al vanaf het begin van haar carrière stelt zij vraagtekens bij het biologische model. Kun je signalen van de hersenen en bijzonder gedrag, ook al zijn die voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen, zomaar als ziek afdoen? Is het antwoord daarop een pil die verdooft?

Systemisch werk is voor haar een manier om de wereld rondom een (psychotische) crisis of opvallend gedrag te onderzoeken. Ze ziet psychiatrische ziektebeelden zoals ze staan beschreven in de DSM (psychiatrisch diagnostisch model) niet als een probleem van een individu, maar als een uiting van een disbalans in een systeem. Martha’s visie is dat maatwerk de sleutel is. Diagnoses kunnen helpen om gerichte hulp te geven, maar mogen niet leidend zijn. Medicatie is soms een bittere noodzaak, maar wat betreft Martha hoeft dat geen eindpunt te zijn. Het kan ook een opstapje zijn naar een nieuw begin.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Martha ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zaterdag 4 september en / of zondag 5 september 2021 naar Voetstappen in het Veld