Irene Grijpink


Irene Grijpink

Heilig Vuur

Thema: Relatie en Seksualiteit

Onderwerp: Animus, anima en de roep van de ander

Heel lang zijn de principes van het mannelijke en het vrouwelijke uitsluitend aan de geslachten gekoppeld geweest; de vrouwen als de draagsters van enkel vrouwelijke kwaliteiten en de mannen als de dragers van enkel mannelijke kwaliteiten. Mannen en vrouwen vonden elkaar op die manier in de buitenwereld en vulden elkaar zo goed als naadloos aan. Ze vervulden de rol die bij dit archetypische beeld hoorde en hun verbinding schiep rust en zekerheid binnen het grotere geheel. 

Individuatieproces

Dit kan natuurlijk nog steeds goed werken, maar er is wel een grote ‘maar’ aan verbonden. Het werkt namelijk alleen maar goed wanneer de mens èn weinig persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt èn nog grotendeels collectief leeft, zoals dat bij de natuurvolkeren nog het geval is. Zodra het individuatieproces* echter op gang komt, zal voor de man automatisch ook de noodzaak ontstaan om zijn innerlijk vrouwelijk deel te gaan herkennen, erkennen en integreren, en voor de vrouw zal dezelfde noodzaak ontstaan tegenover haar mannelijke deel. Ofwel: met het individuatieproces is onlosmakelijk de ontwikkeling van de anima of de animus verbonden. Let wel: het gaat er hierbij dus niet om of je man of vrouw bent, maar om de vraag of je de kwaliteiten die bij mannelijk en vrouwelijk horen in jezelf hebt geïntegreerd.

Animus en anima

Jung heeft de animus -de mannelijke energieën in de vrouw- en de anima -de vrouwelijke energieën in de man- beschreven als twee archetypische figuren van grote betekenis; enerzijds behoren ze tot ons individuele bewustzijn en anderzijds wortelen ze in het grote collectief onderbewuste waardoor ze de brug vormen tussen bewust en onbewust. De kern van Jung’s ontdekkingen en theorie over animus en anima is dat een vrouw met vertrouwen in haar vrouwelijkheid haar mannelijke kwaliteiten (animus) helemaal vrijuit kan inzetten. Een man die geankerd is in zijn mannelijkheid, durft zijn vrouwelijke kwaliteiten (anima) voluit toe te laten in zichzelf. 

Systemische component

De mate van integratie van animus en anima bij de individuele mens heeft een sterke systemische component. Wanneer een meisje bijvoorbeeld te weinig toegang heeft gehad tot haar moeder en de vrouwelijke energie in haar systeem, kan zij een negatieve en dus te grote animus ontwikkelen. Omgekeerd kan een jongen die geen of niet voldoende toegang had tot zijn vader of het mannelijke in zijn systeem, een negatieve of te grote anima ontwikkelen. Ook het juist ontbreken van de ouder of energie van dezelfde sekse kan grote gevolgen hebben voor de anima- en animusontwikkeling. Hierbij kun je dan weer denken aan een meisje dat met een (te) afwezige vader en/of mannelijke energie opgroeit en een jongen met een (te) afwezige moeder en/of vrouwelijke energie. 

Animus, anima en seksualiteit

Als de anima en/of animus in ons niet in balans zijn, dan speelt dit direct door in onze persoonlijke beleving en vormgeving van onze seksualiteit. Veel vragen rondom belemmeringen en vervormingen op het gebied van seksualiteit zijn hierop terug te voeren. Je zou, kort samengevat, kunnen zeggen dat, wanneer we goed zijn ingebed in onszelf en ons geslacht, wij de roep van de ander beter kunnen verstaan en zo een meer stromende seksuele verbinding met diegene kunnen bewerkstelligen. Dit is trouwens ongeacht de sekse van de partners en geldt dus, naast relaties tussen mannen en vrouwen, ook voor relaties tussen vrouwen en vrouwen en mannen en mannen. 

Tijdens deze mini-workshop, kun je onderzoeken hoe het met jouw animus en anima is gesteld en hoe dit mogelijk gerelateerd is aan de manier waarop jij seksualiteit beleeft. Ook kun je licht laten schijnen op wat jouw animus/anima nodig heeft om weer meer heel en potentievol te zijn.

*Het begrip individuatieproces komt uit de Jungiaanse psychoanalyse en verwijst naar het proces van bewustwording van de mens van zijn uniekheid tegenover andere mensen.

Over Irene

Heilig Vuur, dat ben ik: Irene Grijpink, moeder van drie kinderen en een hond, liefhebber van film, fotografie, kunst, boeken, struinen door de natuur, yoga, lekker eten, muziek en mijn werk als trainer en coach. Mijn passie is het om anderen te helpen het heilig vuur in zichzelf te ontdekken. Daar geniet ik intens van. Daar leer ik zelf van, iedere keer weer. Daar doe ik het voor. Vanuit Heilig Vuur begeleid en ondersteun ik mensen, teams en organisaties in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doe ik door middel van opleidingen, workshops, trainingen, supervisie en individuele coaching. Mijn werk doe ik zowel in het Nederlands als in het Spaans.

Als je werkt met zingevingsvragen van personen en organisaties, moet je je kunnen verbinden met iets dat groter is dan jij. Je kunt onmogelijk het trauma van een persoon, van een groep of van een organisatie dragen. Je kunt wel degene zijn die door het donkere bos de weg wijst, door wie de woorden kunnen komen die duiding geven, door wie de werkvormen ontstaan die instrument kunnen zijn voor het eigen onderzoek van de klant of degene die de veiligheid biedt voor de ander(en) om uit de comfortzone te durven gaan. Regelmatig laat ik mezelf daarom inspireren en voeden door iets dat groter is dan ik. Dat kan een stad zijn, of juist de natuur, de geschiedenis, kunst op straat of in musea en het kan zeker ook mijn eigen onderstroom zijn!

Na mijn studie Spaanse taal- en letterkunde en communicatiewetenschappen, werkte ik meer dan vijftien jaar als communicatie- en veranderadviseur in de profitsector en bij de overheid. Daarna werkte ik vier jaar als trainer en coach voor InterCoach, het coachingsbureau van de Rijksoverheid. In de zomer van 2010 richtte ik Heilig Vuur op. Ik ben opgeleid en gecertificeerd in de Professionele Communicatie; een opleiding die principes uit verschillende psychologische scholen integreert. Daarnaast ben ik gecertificeerd coach en trainer en volgde ik talloze verdiepingsopleidingen op het gebied van organisatiedynamieken, begeleiding van individuen en groepen, systemisch werken en rituelen, lichaamswerk en diagnostiek.

Na vele jaren van waardevolle opleidingen en trainingen bij oude en nieuwe leermeesters, voelde ik dat het in 2020 de hoogste tijd was om ruimte te maken voor een nieuwe beweging. Mijn eigen onderstroom werd een belangrijke leermeester en inspirator. Op reis naar mijn ‘roots’ bezocht ik in 2019 onder andere Krakow, Auschwitz, Tel Aviv, Jerusalem en Berlijn. In 2020 maakte ik, net voor de uitbraak van het Corona-virus, een reis door Colombia waar ik mijn eerste ‘talleres’ rondom familieopstellingen gaf. Ik geloof ‘heilig’ dat de huidige globale crisis een aansporing is tot een collectieve initiatie die ieder van ons individueel moet ondergaan.

Mijn wens voor 2021 is dat we ons opnieuw herinneren hoe we als mens onmiskenbaar een onderdeel zijn van het ecosysteem en dat we daar ook naar gaan handelen. De Amerikaanse schrijfster Vicki Robin heeft hiervoor een mooie suggestie: “Behandel iedereen binnen een straal van 50 kilometer alsof je van hen houdt.” Ik zou daar graag aan willen toevoegen dat we met “iedereen” ook bedoelen de dieren, de bossen, de bergen, de rivieren, de zee, etc. Laten we de wereld reconstitueren door onze kleine persoonlijke bijdragen, onze samenwerkingen en ons samenzijn. Als we ons best doen om de laatste stukjes ongerepte wildernis te beschermen en schoonheid weten te creëren uit onze gebroken harten, dan kunnen we elkaar misschien weer werkelijk ontmoeten en iets van het leven in wederkerigheid gaan ervaren. Ik hoop van harte dat ik door mijn werk als begeleider van persoonlijke- en organisatieontwikkeling daartoe een charmante bijdrage kan leveren.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops

Wil je Irene ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 5 september 2021 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen