Inge Knoope

School voor Samen

Thema: Verandering en Beweging

Onderwerp: De maatschappij als systemisch leerproces

Titel lezing: Verlangen naar een volwassen samenleving: naar een cultuur van de communicatieve zelfsturing

 

Er is een roep uit de samenleving die vraagt om systeemverandering: “We willen het graag anders!

Maar wat moet er dan anders? En hoe komen we met het systemisch werk deze vraag uit de samenleving tegemoet?

 

Systeem en systemisch..? Je moet tegenwoordig een beetje uitkijken met die woorden.
Systemisch werk is een begrip dat we gereserveerd hebben voor innerlijke processen van heling. Terwijl de term steeds vaker gebruikt wordt door mensen die het daar helemaal niet over hebben. Zij beogen een ‘systeemverandering’ en pleiten voor een meer integrale aanpak in de ‘systeemwereld’: terreinen van sociale, of zelfs uitsluitend technologische complexiteit.

Maar of het nu op begripsverwarring gestoeld is of niet, toch opent zich hier een logische ontwikkeling: het systemisch werk is wellicht niet langer uitsluitend een tool voor persoonlijke groei maar is ook behulpzaam voor processen van besturing en inrichting van de maatschappij. De mens is immers niet alleen een schepsel dat is voorgebracht door een systeem van herkomst maar is ook schepper van zijn leefomgeving. En je kunt nadenken over de vraag hoe je maatschappelijke systemen creëert in overeenstemming met de systemische wetmatigheden? Kun je ook creëren vanuit het wetende veld? En zo ja, hoe gaat dat dan in z’n werk?

Over Inge Knoope

Inge Knoope

In deze vragen ligt de zelfgekozen opdracht van waaruit Inge Knoope al jaren haar werk doet. Zij is eigenlijk een verdwaald sociaal wetenschaper en filosoof, die haar veilige onderdak vond bij het systemisch werk. Ze duidt de huidige ontwikkelingen in de maatschappij als een systemisch leerproces. Ze werkt inmiddels al 20 jaar als begeleider, coach en trainer en heeft daarbij steeds omgevingen gezocht van de vernieuwers en pioniers om te begrijpen wat de innovatieve beweging precies is.

Met haar achtergrond in het Emotioneel Lichaamswerk en de Methodiek Transcendente functie van Lichaamstaal en Intonatie heeft zij een grote dragende kracht ontwikkeld voor gevoelswerelden. Ze heeft de gave om een veilige sfeer te creëren, zowel in groepen als individueel, waardoor mensen eerlijk worden en bereid zijn zich meer te verbinden met zichzelf en met elkaar. Zo helpt ze mensen om hun beleving om te zetten in inzichten die beklijven, en legt ze, als het moet, kernachtig op tafel waar het om gaat.

Maar ze is daarbij ook altijd een denker gebleven, die in staat is om datgene wat belichaamd wordt, met grote precisie te vangen in woorden. Dat maakt haar ook tot een fijne leraar die verassende dwarsverbanden legt tussen het persoonlijke en het maatschappelijke. Zij is in staat om op originele wijze de link te leggen tussen persoonlijke groei en dynamieken in de cultuur. Ze vertaalt die inzichten naar een strategisch niveau: de vernieuwing van de samenleving in de richting van wat Arnold Cornelis de ‘cultuur van communicatieve zelfsturing’ heeft genoemd en die gestoeld is op een menselijke ecologie.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Inge ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zaterdag 4 september en / of zondag 5 september 2021 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen