Inge Knoope

Inge Knoope

School voor Samen

Thema: Oorsprong

Titel coöperatieve workshop: 

Ontwikkelkunst vanuit de oorsprong

De Creatiespiraal bracht eind vorige eeuw velen op het pad van zelfverwerkelijking. Een belangrijke motor voor vernieuwing van de samenleving kreeg daarmee de nodige brandstof, namelijk: de bezielde drijfveren van talloze individuele mensen zoals jij. En al die individuele mensen hebben elkaar steeds meer nodig. Het komt nu aan op samenwerking. Tussen mensen, maar ook met de rest van de natuur.
Het systemisch werk biedt een verdiepende context om dat in afstemming te doen met je omgeving. Gecombineerd kan het ons helpen om tot een harmonische cultuur te komen van communicatieve zelfsturing.

“Zoals er een natuurlijke weg bestaat van kind naar volwassenheid
zo is er uiteindelijk ook een natuurlijke weg
van kwetsbare samenlevingen naar stabiele gemeenschappen.”
Inge Knoope

Wat heeft persoonlijke ontwikkeling te maken met de koers die we zoeken voor de samenleving? Een weg uit de veelheid van crises? De nieuwe ontwikkelingen waar we allemaal zo naar verlangen?
Het individu is weliswaar het vertrekpunt als oorsprong van wat we een ‘helende beweging’ noemen voor het geheel, maar hoe werkt dat buiten de veiligheid van de coaching sessies en de trainingsruimtes?
We kunnen als systemisch werkers met recht zeggen dat iedereen zich eigenlijk persoonlijk zou moeten ontwikkelen, maar geeft dat niet juist voeding aan individualisme? In deze tijd verdienen creatieve samenwerkingsverbanden en collectieve ontwikkelingen onze aandacht. Mensen zoeken elkaar op en bouwen overal ronde organisatiestructuren. Van commens tot co-creatieve cirkels en deelgenootschappen. Van coöperaties tot sociocratische kringstructuren.
Inge Knoope houdt zich daar al jaren mee bezig. Ze heeft het in dit verband graag over ‘ontwikkelkunst’ en gebruikt een eenvoudige circulaire tool om je duidelijk te maken hoe het systemisch perspectief voor de samenleving als geheel vruchtbaar gemaakt kan worden. 

Het basisidee van die tool is oeroud. Verschillende mensen uit de meest uiteenlopende werelddelen en in de meest kleurrijke tradities hebben ingezien dat je het beste kunt meebewegen met het ritme van de seizoenen. In de natuurlijke cyclus van groei en vergankelijkheid ligt een vaste volgorde waarin het leven zich altijd verder ontwikkelt. Waarvandaan je ook begint. Die cyclus blijkt ook een handzame landkaart en routeplanner, en blijkt bruikbaar als onderlegger voor maatschappelijke opstellingen.

Inge werkt momenteel aan een boekje met als werktitel ‘Ontwikkelkunst’. Dat wordt een verduurzaamde versie van De Creatiespiraal van haar broer, Marinus Knoope. Een her-vertelling dus, voor ons in deze moderne tijd, van dat oeroude, voor iedereen herkenbare verhaal over de vaste route van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst. Over afsterven en opnieuw geboren worden: de oorsprong van natuurlijke transformatie.

Over Inge Knoope

Inge Knoope is eigenlijk een verdwaald sociaal wetenschaper en filosoof, die haar veilige onderdak vond bij het systemisch werk. Ze duidt de huidige ontwikkelingen in de maatschappij als een systemisch leerproces. Ze werkt inmiddels al 20 jaar als begeleider, coach en trainer en heeft daarbij steeds omgevingen gezocht van de vernieuwers en pioniers om te begrijpen wat de innovatieve beweging precies is.

Met haar achtergrond in het Emotioneel Lichaamswerk en de Methodiek Transcendente functie van Lichaamstaal en Intonatie heeft zij een grote dragende kracht ontwikkeld voor gevoelswerelden. Ze heeft de gave om een veilige sfeer te creëren, zowel in groepen als individueel, waardoor mensen eerlijk worden en bereid zijn zich meer te verbinden met zichzelf en met elkaar. Zo helpt ze mensen om hun beleving om te zetten in inzichten die beklijven, en legt ze, als het moet, kernachtig op tafel waar het om gaat.

Maar ze is daarbij ook altijd een denker gebleven, die in staat is om datgene wat belichaamd wordt, met grote precisie te vangen in woorden. Dat maakt haar ook tot een fijne leraar die verassende dwarsverbanden legt tussen het persoonlijke en het maatschappelijke. Zij is in staat om op originele wijze de link te leggen tussen persoonlijke groei en dynamieken in de cultuur. Ze vertaalt die inzichten naar een strategisch niveau: de vernieuwing van de samenleving in de richting van wat Arnold Cornelis de ‘cultuur van communicatieve zelfsturing’ heeft genoemd en die gestoeld is op een menselijke ecologie.

Interview met Inge

Inge over haar relatie met haar broer, het boek ‘De creatiespiraal’ en hun werk.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Inge ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 15 mei en / of maandag 16 mei 2022 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen