Hilbrand Westra


Hilbrand Westra

School voor Systemisch Bewustzijn

Thema: Rituelen en archetypen

Titel workshop (zondag):
‘Diepe archetypes en de verborgen verhalen’.

We leven in een roerige tijd. Mensen zijn oude zekerheden, zoals kerk, politieke stromingen of verenigingen, kwijt geraakt. Ook staten transformeren op bepaalde krachten die de vrijheden van burgers lijkt in te perken. Een en ander geeft veel onrust en fragmentatie. We zitten in een soort van tussenfase.

Ondanks onze technische vooruitgang blijft onze eigen evolutie als weldenkend en weloverwogen mens achter. Voor die evolutie moeten we soms ook een aantal stappen terugdoen om voorgaande ervaringen en opgedane wijsheid te integreren. Iets wat Ken Wilber, als integraal denker, ‘Tier’ noemt, de kleine sprong voorwaarts.

In systemisch werk spelen de tijd en contextuele ontwikkeling altijd een belangrijke rol in krachten, ordeningsprincipes en balans. Om te begrijpen welke rol ze spelen, moeten we vaak terug naar het getraumatiseerde en ongeziene delen van het systeem. Iets wat in integraaltheorie juist vaak weer minder benadrukt wordt.

Wat betekent dat voor ons systemisch begeleiders?

Net als bij vele andere stromingen, moeten we als systemici, de bekende wegen durven te verlaten. We moeten opzoek naar andere disciplines die het systemische kunnen ondersteunen of voeden en visa versa.

We moeten naast de emotionele-en gevoelskant van ervaringen die richting geven, ook cognitie durven in te zetten om verder te komen. Zo zullen we waarschijnlijk ervaren dat het fenomenologische ‘niet weten’ de start van elk onderzoek zou moeten zijn. En dan niet alleen vanuit de houding van niet weten, maar ook met het besef dat elk terrein kennis in zichzelf herbergt.

Hilbrand neemt je tijdens Voetstappen in het Veld mee in zijn systemische proeftuin om deze thema’s en bewegingen te onderzoeken. Hij laat je ervaren dat ‘integraal denken’ meer diepgang en breedte geeft aan de Contextuele Systemische Fenomenologie (CSF). De stroming die hij onderwijst op de School voor Systemisch Bewustzijn.


School voor Systemisch Bewustzijn

De School voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en Jeong WoonSeok (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de westerse en oosterse filosofie. Dit levert een Contextueel-Systemische Fenomenologische stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandelt, maar verbindt met diverse ziens- en werkwijzen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke als complementaire bronnen.

De school is geen voorstander van lange theoretische analyses, maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele omwegen. Het leven zelf heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg die telkens onderzoek doet naar bekende en onbekende terreinen. Daardoor leert het actuele kennis telkens weer bij te stellen en opnieuw te actualiseren. Het gevolg hiervan is dat kennis en ervaring zich telkens verdiept in contact met de werkelijkheid.

Door fundamenteel-contextueel systemische inzichten aan te reiken, die direct deel uitmaken van wie je bent en aan wie je toebehoort, vraagt het van deelnemers om de relaties in hun leven en werk opnieuw te herzien. Dit door een nieuw ontwikkeld blikveld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de School voor Systemische Bewustzijn bij.


Interview met Hilbrand

Dit interview is vorig jaar opgenomen. Hoor hoe Hilbrand voor het eerst in aanraking kwam met systemisch werk.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Hilbrand ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 5 september 2021 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen