Hilbrand Westra


Hilbrand Westra

School voor Systemisch Bewustzijn

Thema: Rituelen en archetypen

Titel workshop (zondag):
De betekenisgeving van verhalen

Elke handeling is in essentie een afdruk van een eeuwenoude beweging.
Daarin zitten oeroude verbindingen.
Alles wat we doen, is een herhaling van patronen, en die patronen leven we -naar vorm en inhoud – zoals het in onze tijd mogelijk wordt gemaakt.

Echter, in alle patronen leven verhalen voort.
Dit zijn standaardverhalen die bewegen in dimensies tussen goed en kwaad, tussen leven en overleven, tussen liefhebben en ombrengen.
We noemen deze bronverhalen ook wel archieven uit ons familiesysteem.
Vandaar het woord archetypen.

Hilbrand zal ons aan de hand van voorbeelden en handelingen duidelijk maken hoe deze (onbewuste) beelden nog steeds ergens deel uitmaken van ons bewustzijn en ons systemisch bewustzijn.


Thema: Plek en Positie

Titel workshop (maandag):
‘Opgestaan – Plaats vergaan’

In het kader van het toepasbaar maken van systemisch werk voor organisaties, ontdekte Hilbrand al gauw dat er een taalomslag gemaakt diende te worden.
Binding, Ordening en Balans (BOB), werden niet lukraak vervangen door
Plaats, Positie en Rol (PPR), maar ontwikkelden op hun eigen manier een eigen domein in de context van organisatieontwikkeling.

Gek genoeg trokken de principes van PPR ook de migratieontwikkelaars aan die in eerste instantie niet zoveel konden met BOB als het om migratie ging, maar deze wel konden plaatsen in de context van PPR. Elke verplaatsing of verschuiving van plaats, heeft namelijk ook gevolgen voor de posities van die situatie en mensen verhouden zich anders tot hun rol naarmate de context van het land en dus in zekere zin de organisatorische context veranderd.

Hilbrand zal aan de hand van een nadere uitleg en oefeningen mensen laten kennismaken waarom PPR een welkome aanvulling is voor het systemisch werkdomein.


School voor Systemisch Bewustzijn

De School voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en Jeong WoonSeok (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de westerse en oosterse filosofie. Dit levert een Contextueel-Systemische Fenomenologische stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandelt, maar verbindt met diverse ziens- en werkwijzen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke als complementaire bronnen.

De school is geen voorstander van lange theoretische analyses, maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele omwegen. Het leven zelf heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg die telkens onderzoek doet naar bekende en onbekende terreinen. Daardoor leert het actuele kennis telkens weer bij te stellen en opnieuw te actualiseren. Het gevolg hiervan is dat kennis en ervaring zich telkens verdiept in contact met de werkelijkheid.

Door fundamenteel-contextueel systemische inzichten aan te reiken, die direct deel uitmaken van wie je bent en aan wie je toebehoort, vraagt het van deelnemers om de relaties in hun leven en werk opnieuw te herzien. Dit door een nieuw ontwikkeld blikveld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de School voor Systemische Bewustzijn bij.


Interview met Hilbrand

Dit interview is vorig jaar opgenomen. Hoor hoe Hilbrand voor het eerst in aanraking kwam met systemisch werk.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Hilbrand ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zondag 13 september 2020 naar Voetstappen in het Veld.

Kaarten bestellen