Frédérique te Dorsthorst – de Muij

Vertelvrouwe

Thema: Rituelen en archetypen

Onderwerp: Narratief Coachen 

Titel workshop: Narratief coachen met archetypen

In deze workshop maak je kennis met narratief coachen. Bij narratief coachen staat net zoals bij andere coachvormen het (levens)verhaal van de coachee centraal, maar het verschil is, dat we dit ook als een verhaal of als een reis van de held benaderen.

In de video hieronder vertelt Frédérique over haar workshop. Of lees hier onder verder.

Deze benadering helpt om de complexiteit van het leven te ontrafelen. Als je het leven als een verhaal ziet, dwingt je dat aan de ene kant om de narratieve elementen uit dat levensverhaal concreet te maken en specifiek te benoemen. Dit begint al met dat de coachee zich bewust wordt dat hij of zij per definitie de hoofdpersoon van zijn eigen verhaal is. In narratieve terminologie heet de hoofdpersoon ook wel ‘de held van het verhaal’.

Coachees voelen zich vaak helemaal geen held als ze bij mij komen, maar de bewustwording dat ze dat wel degelijk zijn, doet heel veel met hun eigenaarschap in het transformatieproces.
Tegelijkertijd is in verhalen alles mogelijk. De narratieve benadering creëert daarmee eigenlijk automatisch ook een enorme ruimte en vrijheid in de gewenste of gedroomde verandering in het leven van de coachee naar aanleiding van hun coachvraag.

Ieder verhaal, dus ook het (levens)verhaal van een coachee, bestaat uit een aantal lagen (feiten, systeem- en systemische laag, wereldbeeld en de archetypische en metaforische laag). Daarnaast heeft ieder verhaal een bepaalde structuur (expositie, climax, afloop, etc) en bestaat het uit een aantal vaste verhaalelementen (de held, zijn doel, de draak/ bad guy or girl, helpers en mentoren, etc).

Narratieve coaches faciliteren de coachee in het herkennen van deze narratieve aspecten in hun (levens)verhaal, zowel in de ‘externe’ context, als in zijn of haar ‘innerlijke’ context. Deze magische en tegelijkertijd juist lekker concrete en praktische aanpak helpt coachees om de eerste stappen in hun transformatieproces te zetten en tegelijkertijd te dromen van iets dat nu nog volkomen onbereikbaar lijkt.

Tijdens de workshop ontdek je aan de hand van een eigen situatie welke verhaalelementen daarin bij jou een rol speelden. Het is een eenvoudige, maar zeker -of juist daarom- hele krachtige werkvorm, die je op heel veel manieren ook in je eigen coachwerk in kan zetten. 

Frédérique te Dorsthorst – de Muij

Over Frédérique te Dorsthorst – de Muij

Ik ben narrative consultant, trainer en narratief coach. Sinds 2012 heb ik mijn eigen bedrijven Vertelvrouwe en Storydynamic. De kern van mijn werk is de kracht en dynamiek van verhalen, zowel fictieve verhalen (sprookjes, mythen, etc) als de waargebeurde (levens)verhalen van mensen zelf.

Ik begeleid individuen, teams en organisaties in het daadwerkelijk bewust doorleven van hun eigen verhaal. Ik laat hen de zonnige kant ervan zien, maar maak hen zeker ook bewust van de schaduwkant van hun verhaal en de draken die daar bij horen. Deze draken bewaken namelijk een schat, die voor mijn klanten als held van hun verhaal, van onschatbare waarde is om hun doel te bereiken.

Mijn filosofie is dat iedereen de kracht van verhalen dagelijks ervaart, maar er is altijd een aantal moment in je leven dat je je daar heel bewust van bent. Voor mij was dat bijvoorbeeld tijdens de begrafenis van mijn zus. Samen met haar had ik een verhaal voorbereid speciaal voor haar toen zevenjarige dochter. Een verhaal over hoop, liefde en vooral ook de verbinding tussen moeder en dochter als mama er niet meer was. De mindshift die bij alle aanwezigen plaatsvond toen ik het verhaal vertelde tijdens het afscheid voel ik nog altijd als ik aan dat moment terug denk. Dit is wat verhalen met ons doen, zowel positief als negatief.

Terug naar: het overzicht van coaches of bekijk alle workshops.

Wil je Frédérique ontmoeten en aan het werk zien?
Kom dan zaterdag 4 september en / of zondag 5 september 2021 naar Voetstappen in het Veld.